คำถามสัปดาห์ที่ 1

ตอนที่ 1 รู้จักวันวิสาขบูชา และวิธีการดูขึ้นข้างแรม