คำถามสัปดาห์ที่ 13

ตอนที่ 13 ทำความรู้จักกวีเอกของโลก และอิทธิพลจีนในไทยมีอะไรบ้าง