คำถามสัปดาห์ที่ 2

ตอนที่ 2 พ.ศ. กับ ค.ศ. ต่างกันอย่างไรแล้ววันพืชมงคลคืออะไร