คำถามสัปดาห์ที่ 3

ตอนที่ 3 ยุคไหนเรียกว่าก่อนประวัติศาสตร์และไหว้อย่างไรให้ถูกต้อง