คำถามสัปดาห์ที่ 7

ตอนที่ 7 ย้อนรอยกรุงธนบุรี ดูประเพณีผีตาโขน