คำถามสัปดาห์ที่ 4

ตอน กรุงเทพมหานครมีคนอยู่เยอะจริงไหม