คณิต Mission

คำถามสัปดาห์ที่ 13

ตอนที่ 13 ความลับของรูปสามเหลี่ยม

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 12

ตอนที่ 12 เขตเวลา

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 11

ตอนที่ 11 อันไหนหนักกว่ากัน

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 10

ตอนที่ 10 ความน่าจะเป็นกับเกม

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 9

ตอนที่ 9 กล่องไหนกินจุ

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 8

ตอนที่ 8 ศิลปะรูปทรงเลขาคณิต

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 7

ตอนที่ 7 สามเหลี่ยมมุมมหัศจรรย์

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 6

ตอนที่ 6 ปริศนาอาณาเขต

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 5

ตอนที่ 5 นักชง นักชิม ฝึกหาอัตราส่วน

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 4

ตอนที่ 4 ศิลปะทศนิยม

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 4

ตอน ลูกชิ้นเศษส่วน

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 3

ตอนที่ 3 หาค่าพาย ( ¶ ) ของตัวเอง

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 3

ตอน ช้อปตามลิสต์ คิดตามงบ

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 2

ตอนที่ 2 ศิลปะเศษส่วน

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 2

ตอน ก่ออิฐล้อมต้นไม้

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 1

ตอนที่ 1 จังหวะคำนวณ

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 1

ตอน การชั่ง เปอร์เซ็นต์

ดูวีดีโอ