คณิต Mission

ตอนที่ 13 ความลับของรูปสามเหลี่ยม

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 12 เขตเวลา

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 11 อันไหนหนักกว่ากัน

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 10 ความน่าจะเป็นกับเกม

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 9 กล่องไหนกินจุ

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 8 ศิลปะรูปทรงเลขาคณิต

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 7 สามเหลี่ยมมุมมหัศจรรย์

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 6 ปริศนาอาณาเขต

ดูวีดีโอ

รอบเก็บคะแนน สัปดาห์ที่ 5

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 5 นักชง นักชิม ฝึกหาอัตราส่วน

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 4 ศิลปะทศนิยม

ดูวีดีโอ

รอบเก็บคะแนน สัปดาห์ที่ 4

ดูวีดีโอ

ตอน ลูกชิ้นเศษส่วน

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 3 หาค่าพาย ( ¶ ) ของตัวเอง

ดูวีดีโอ

รอบเก็บคะแนน สัปดาห์ที่ 3

ดูวีดีโอ

ตอน ช้อปตามลิสต์ คิดตามงบ

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 2 ศิลปะเศษส่วน

ดูวีดีโอ

รอบเก็บคะแนน สัปดาห์ที่ 2

ดูวีดีโอ

ตอน ก่ออิฐล้อมต้นไม้

ดูวีดีโอ

รอบเก็บคะแนน สัปดาห์ที่ 1

ดูวีดีโอ

ตอน การชั่ง เปอร์เซ็นต์

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 1 จังหวะคำนวณ

ดูวีดีโอ

รอบรองชนะเลิศ ชุดที่ 3

ดูวีดีโอ