คำถามสัปดาห์ที่ 5

ตอนที่ 5 นักชง นักชิม ฝึกหาอัตราส่วน