คิดวิทย์

ตอนที่ 13 หินอย่างไร

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 12 ทำไมมนุษย์ต้องกิน

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 11 ปรากฏการณ์เรือนกระจก

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 10 วัฏจักรน้ำ

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 9 ไฟฟ้าในบ้านเรา

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 8 ดิน

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 7 แรงและการเคลื่อนที่

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 6 แสงและการมองเห็น

ดูวีดีโอ

รอบเก็บคะแนน สัปดาห์ที่ 5

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 5 โลกของพืช

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 4 หมวดเสียงและการได้ยิน

ดูวีดีโอ

ตอน ก้อนเมฆ

ดูวีดีโอ

รอบเก็บคะแนน สัปดาห์ที่ 4

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 3 หมวดดาราศาสตร์(กลางวัน กลางคืน)

ดูวีดีโอ

ตอน สีจากธรรมชาติ

ดูวีดีโอ

รอบเก็บคะแนน สัปดาห์ที่ 3

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 2 หมวดสาร(ของแข็ง ของเหลว แก๊ส)

ดูวีดีโอ

ตอน โลกของเรา

ดูวีดีโอ

รอบเก็บคะแนน สัปดาห์ที่ 2

ดูวีดีโอ

ตอน ช็อกโกแลต

ดูวีดีโอ

รอบเก็บคะแนน สัปดาห์ที่ 1

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 1 หัวใจของเรา

ดูวีดีโอ