คิดวิทย์

คำถามสัปดาห์ที่ 13

ตอนที่ 13 หินอย่างไร

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 12

ตอนที่ 12 ทำไมมนุษย์ต้องกิน

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 11

ตอนที่ 11 ปรากฏการณ์เรือนกระจก

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 10

ตอนที่ 10 วัฏจักรน้ำ

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 9

ตอนที่ 9 ไฟฟ้าในบ้านเรา

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 8

ตอนที่ 8 ดิน

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 7

ตอนที่ 7 แรงและการเคลื่อนที่

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 6

ตอนที่ 6 แสงและการมองเห็น

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 5

ตอนที่ 5 โลกของพืช

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 4

ตอนที่ 4 หมวดเสียงและการได้ยิน

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 4

ตอน ก้อนเมฆ

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 3

ตอนที่ 3 หมวดดาราศาสตร์(กลางวัน กลางคืน)

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 3

ตอน สีจากธรรมชาติ

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 2

ตอนที่ 2 หมวดสาร(ของแข็ง ของเหลว แก๊ส)

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 2

ตอน โลกของเรา

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 1

ตอนที่ 1 หัวใจของเรา

ดูวีดีโอ

คำถามสัปดาห์ที่ 1

ตอน ช็อกโกแลต

ดูวีดีโอ