Vocab Journey

ตอนที่ 13 Present Continuous Tense

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 12 เรียนรู้คำศัพท์หมวดการกู้ภัย Rescue

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 11 เรียนรู้คำศัพท์หมวดยานพาหนะ

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 10 การสร้างประโยค Present Simple Tense ที่มีคำวิเศษณ์

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 9 คำวิเศษณ์ใช้อย่างไร

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 8 การใช้คำบุพบทสร้างประโยค Present Simple Tense

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 7 คำบุพบทใช้อย่างไร

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 6 การใช้คำคุณศัพท์สร้างประโยค Present Simple Tense

ดูวีดีโอ

รอบเก็บคะแนน สัปดาห์ที่ 5

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 5 คำคุณศัพท์ในชีวิตประจำวัน

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 4 Verb to be มีอะไรบ้าง ?

ดูวีดีโอ

ตอน ผักตบชวา วัชพืชไม่ไร้ค่า

ดูวีดีโอ

รอบเก็บคะแนน สัปดาห์ที่ 4

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 3 คำสรรพนามคืออะไร ?

ดูวีดีโอ

ตอน Afternoon tea จิบน้ำชายามบ่าย

ดูวีดีโอ

รอบเก็บคะแนน สัปดาห์ที่ 3

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 2 คำกริยาวลีคืออะไร ?

ดูวีดีโอ

ตอน โขนนาฎกรรมขั้นสูงของไทย

ดูวีดีโอ

รอบเก็บคะแนน สัปดาห์ที่ 2

ดูวีดีโอ

ตอน creative space

ดูวีดีโอ

รอบเก็บคะแนน สัปดาห์ที่ 1

ดูวีดีโอ

ตอนที่ 1 ตัวอักษร “Y” เป็นได้ทั้งสระและพยัญชนะ

ดูวีดีโอ