คำถามสัปดาห์ที่ 4

ตอนที่ 4 Verb to be มีอะไรบ้าง ?