คำถามสัปดาห์ที่ 3

ตอน Afternoon tea จิบน้ำชายามบ่าย