เกม

รายการเกมล่าสุด

สังคมสนุกคิด

ตอนที่ 1 รู้จักวันวิสาขบูชา และวิธีการดูขึ้นข้างแรม

ดูวีดีโอ เล่นเกม

สังคมสนุกคิด

ตอนที่ 2 พ.ศ. กับ ค.ศ. ต่างกันอย่างไรแล้ววันพืชมงคลคืออะไร

ดูวีดีโอ เล่นแล้ว

สังคมสนุกคิด

ตอนที่ 3 ยุคไหนเรียกว่าก่อนประวัติศาสตร์และไหว้อย่างไรให้ถูกต้อง

ดูวีดีโอ เล่นแล้ว

สังคมสนุกคิด

ตอนที่ 4 รู้จักสมัยก่อนสุโขทัย ทศวรรษศตวรรษ สหัสวรรษ คืออะไร ?

ดูวีดีโอ เล่นเกม

สังคมสนุกคิด

ตอนที่ 5 เรื่องน่ารู้สมัยสุโขทัย และประเพณีบุญบั้งไฟ

ดูวีดีโอ เล่นเกม

สังคมสนุกคิด

ตอนที่ 6 สมัยอยุธยามีอะไร และมาสนุกกับดนตรี 4 ภาค

ดูวีดีโอ เล่นเกม

สังคมสนุกคิด

ตอนที่ 7 ย้อนรอยกรุงธนบุรี ดูประเพณีผีตาโขน

ดูวีดีโอ เล่นเกม

สังคมสนุกคิด

ตอนที่ 8 ความรุ่งเรืองสมัยรัตนโกสินทร์ ,ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวคืออะไร

ดูวีดีโอ เล่นเกม

สังคมสนุกคิด

ตอนที่ 9 อาสาฬหบูชาวันสำคัญ และประเพณีแห่เทียนพรรษาน่ารู้

ดูวีดีโอ เล่นเกม

สังคมสนุกคิด

ตอนที่ 10 รู้จักพระราชบิดาอักษรไทย และอาหารไทยสี่ภาค

ดูวีดีโอ เล่นเกม

สังคมสนุกคิด

ตอนที่ 11 ตามรอยพระนารายณ์มหาราช ดูการแต่งกายสี่ภาคของคนไทย

ดูวีดีโอ เล่นเกม

สังคมสนุกคิด

ตอนที่ 12 พระยาพิชัยดาบหักคือใคร ไปดูอิทธิพลอินเดียในไทย

ดูวีดีโอ เล่นเกม

สังคมสนุกคิด

ตอนที่ 13 ทำความรู้จักกวีเอกของโลก และอิทธิพลจีนในไทยมีอะไรบ้าง

ดูวีดีโอ เล่นเกม

เกมท้า ภาษาไทย

ตอนที่ 1 ครอบครัวคำสิงห์

ดูวีดีโอ เล่นเกม

เกมท้า ภาษาไทย

ตอนที่ 2 ครอบครัวรัตนตั้งตระกูล

ดูวีดีโอ เล่นเกม