| เกมยอดนิยม

| ตารางคะแนน 5 ภาค

ภาคตะวันออก+ตะวันตก

รอบที่ 2 สัปดาห์ที่ 2

ภาคกลาง

รอบที่ 2 สัปดาห์ที่ 2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบที่ 2 สัปดาห์ที่ 2

ภาคใต้

รอบที่ 2 สัปดาห์ที่ 2

ภาคเหนือ

รอบที่ 2 สัปดาห์ที่ 2