คะแนนของคุณ
0 คะแนน
อันดับที่
-

ภาคตะวันออก+ตะวันตก

1.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ชัชชัย คำมีมา

20,808

แข่ง 20 ครั้ง

2.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ด.ช. วนัสบดี จันทร์ประเสริฐ

19,858

แข่ง 20 ครั้ง

3.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงจิราพัชร ใฝ่จิต

19,356

แข่ง 20 ครั้ง

4.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

จักภพ เอมจัด

18,864

แข่ง 20 ครั้ง

5.

หัวหิวิทยาลัย

ภาวินี จันทร

18,252

แข่ง 20 ครั้ง

6.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายภัทรดนัย ลิ้มกุล

18,246

แข่ง 19 ครั้ง

7.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายชัชพงศ์ สะบาย

18,196

แข่ง 18 ครั้ง

8.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เเจ่มจันทร์ศรี

18,052

แข่ง 19 ครั้ง

9.

อนุบาลราชบุรี

ด.ช.เกริกภัชกร รัชชญาวงศ์

18,044

แข่ง 20 ครั้ง

10.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงชัญญาพัชญ์ ฉัตรมงคลพาณิช

17,996

แข่ง 20 ครั้ง

11.

โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง

เด็กชายศุภพล บุญญา

17,886

แข่ง 20 ครั้ง

12.

อนุบาลราชบุรี

ภัทราภรณ์ เติมอารมณ์

17,818

แข่ง 20 ครั้ง

13.

บ้านพุประดู่

เด็กชาย​ภาณุ​ ก​อน​จันทร์​

17,694

แข่ง 20 ครั้ง

14.

โรงเรียนสมคิดวิทยา

นิชชยาพร ศรีเงิน

17,636

แข่ง 20 ครั้ง

15.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงฎรินรัตน์ โคตรชมภู

17,388

แข่ง 20 ครั้ง

16.

บ้านพุประดู่

ซุป ไม่มีนามสกุล

17,358

แข่ง 19 ครั้ง

17.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงณภัทร์ช้างเปีย

17,284

แข่ง 20 ครั้ง

18.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงปวริษา ประเสริฐสงค์

17,178

แข่ง 19 ครั้ง

19.

ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง

เยาวลักษณ์ นามไว

17,068

แข่ง 19 ครั้ง

20.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายปุณณกันต์ ศรีประศาสตร์

17,010

แข่ง 20 ครั้ง

21.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงปุณณดา คำยันต์

17,004

แข่ง 18 ครั้ง

22.

สตรีมารดาพิทักษ์

จรรยวรรธน์ พันธุนาคิน

16,866

แข่ง 20 ครั้ง

23.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายกฤตนัย นากถาวรสวัสดิ์

16,850

แข่ง 19 ครั้ง

24.

โรงเรียนสมคิดวิทยา

กช เถื่อนทนนท์

16,682

แข่ง 20 ครั้ง

25.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายจิราภัค สรไกร

16,640

แข่ง 20 ครั้ง

26.

อนุบาลพนัสศิกษาลัย

ด.ช.เกียรติชัย ธาราดลล

16,624

แข่ง 20 ครั้ง

27.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายจิรภัทร วงค์ไชยา

16,612

แข่ง 20 ครั้ง

28.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ด.ญ.ณิรดา ม่วงหอม

16,516

แข่ง 19 ครั้ง

29.

บ้านพุประดู่

โกโก้ ไม่มีนามสกุล

16,516

แข่ง 20 ครั้ง

30.

ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง

อภินันท์ ศรีหงษ์

16,494

แข่ง 20 ครั้ง

31.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

มนชนก เจริญวัฒนวิญญู

16,452

แข่ง 18 ครั้ง

32.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

อภิณห์พร มั่งคั่ง

16,444

แข่ง 18 ครั้ง

33.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายภีมภพ ชัยชนะ

16,440

แข่ง 19 ครั้ง

34.

บ้านพุประดู่

เด็กหญิง​กัลย​์สุดา​ พันธ์​กรี

16,404

แข่ง 20 ครั้ง

35.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงศศิมา ปัญชาติ

16,276

แข่ง 19 ครั้ง

36.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงรมิตา หงษ์น้อย

16,186

แข่ง 17 ครั้ง

37.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

สถิตคุณ จําปาบุรี

16,176

แข่ง 19 ครั้ง

38.

บ้านพุประดู่

รวินท์​ แซ่ลิ้ม

16,090

แข่ง 20 ครั้ง

39.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ปาริฉัตร ศิริวรรณ

16,014

แข่ง 18 ครั้ง

40.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

กฤติเดช พลบวรเดชสกุล

16,004

แข่ง 19 ครั้ง

41.

หัวหิวิทยาลัย

ภัคกร ลิ้มเสรี

15,958

แข่ง 20 ครั้ง

42.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

จิรัชปกรณ์ เตชะสุน

15,934

แข่ง 18 ครั้ง

43.

บ้านพุประดู่

เด็กชายพงศพัฒน์ เฉิดฉาย

15,752

แข่ง 20 ครั้ง

44.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ด.ญ.ละภัสระดา อุมา

15,600

แข่ง 20 ครั้ง

45.

ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง

พงศ์ปณต วีระกุล

15,590

แข่ง 18 ครั้ง

46.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

กิตติธัช เอมเปีย

15,340

แข่ง 17 ครั้ง

47.

โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง

เด็กหญิงธีรดา ปาษาณสกุล

15,336

แข่ง 20 ครั้ง

48.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ด.ญ.ปุณณภา เอี่ยมประเสริฐ

15,308

แข่ง 17 ครั้ง

49.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ด.ญ.​สันต์​หทัย​ กลิ่นหอม​

15,228

แข่ง 17 ครั้ง

50.

หัวหิวิทยาลัย

ธนกฤต โพธิสุนทร

15,138

แข่ง 20 ครั้ง

51.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ศุภนิดา วชิรหัตถพงศ์

15,100

แข่ง 19 ครั้ง

52.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ด.ช.ศุภณัฏฐ์ อนันตชาติ

15,072

แข่ง 20 ครั้ง

53.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ศุภิสรา สังกรสกุลศรี

15,016

แข่ง 19 ครั้ง

54.

ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง

รัชชานนท์ ปานเพชรัตน์

14,998

แข่ง 20 ครั้ง

55.

หัวหิวิทยาลัย

ธีรพัฒน์ เจริญพงษ์

14,886

แข่ง 19 ครั้ง

56.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ด.ญ.ปิยาพัชร​ อยู่เย็น

14,866

แข่ง 17 ครั้ง

57.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงบุณรดา พิมคีรี

14,838

แข่ง 17 ครั้ง

58.

สารสาสน์วิเทศชลบุรี

อภิวิชญ์ ปัญญาดี

14,836

แข่ง 20 ครั้ง

59.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ธนากร วรกลีบ

14,752

แข่ง 20 ครั้ง

60.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ด.ญ.นันท์นลิน สุขพัฒน์

14,690

แข่ง 19 ครั้ง

61.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ด.ญ.จิราพร แก้วทอง

14,636

แข่ง 16 ครั้ง

62.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ด.ญ.รชตวรรณ พรมประสี

14,634

แข่ง 17 ครั้ง

63.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ธัญวรัตม์ มงคลศิลป์

14,510

แข่ง 17 ครั้ง

64.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ด.ญ. ณัฐณิชา มงคลศิลป์

14,412

แข่ง 19 ครั้ง

65.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ภาคิน บุญสร้าง

14,316

แข่ง 15 ครั้ง

66.

บ้านโคกสะแบง

สรรลญา ดาทอง

14,310

แข่ง 19 ครั้ง

67.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ด.ญ.พิชชาภัท เจริญอัตถะศิล

14,192

แข่ง 18 ครั้ง

68.

โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง

เด็กชายศุภกร สาระนิต

14,126

แข่ง 19 ครั้ง

69.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กหญิงณัฐกานต์ จำนงค์ผล

14,106

แข่ง 15 ครั้ง

70.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ภคนันท์ คำทอง

13,960

แข่ง 20 ครั้ง

71.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

พิชามญช์ เพชรคง

13,948

แข่ง 19 ครั้ง

72.

อนุบาลราชบุรี

ด.ญ. ณัฏฐ์ธิดา เพียรพิจารณ์

13,944

แข่ง 20 ครั้ง

73.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ภูมิพัฒน์ กุลจิตติพนัส

13,942

แข่ง 19 ครั้ง

74.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชาย ธนโชติ ชาระนันท์

13,934

แข่ง 17 ครั้ง

75.

โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร

ด.ญ.วิภารัตน์ โคณะบาล

13,914

แข่ง 20 ครั้ง

76.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายณัฐชนน แสงสุข

13,702

แข่ง 15 ครั้ง

77.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

สหรัฐ สังฆวาส

13,522

แข่ง 19 ครั้ง

78.

อนุบาลพนัสศิกษาลัย

วริศรา สวัสดี

13,502

แข่ง 19 ครั้ง

79.

หัวหิวิทยาลัย

ปรัญชัย ศรีทอง

13,460

แข่ง 20 ครั้ง

80.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

กัญญ์กุลณัช กัญญาพันธ์

13,460

แข่ง 13 ครั้ง

81.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

พัทธ์ธีรา แสงทอง

13,444

แข่ง 15 ครั้ง

82.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ด.ณ.สุรีรัตน์ เหลืองอ่อน

13,326

แข่ง 19 ครั้ง

83.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ปัณณวัฐณ์ ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เนื่องจำนงค์

13,282

แข่ง 19 ครั้ง

84.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ด.ญ.สิริการย์ ศิริจันทร์พร

13,182

แข่ง 20 ครั้ง

85.

สตรีมารดาพิทักษ์

วิภูเมธ การวิทยี

13,162

แข่ง 20 ครั้ง

86.

โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง

เด็กชายชินกฤต สกุนินนท์

13,154

แข่ง 20 ครั้ง

87.

บ้านโคกสะแบง

สุณิตา บุญเจริญ

13,006

แข่ง 18 ครั้ง

88.

ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง

ณัฏฐพล สุปน

12,954

แข่ง 18 ครั้ง

89.

ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง

ธนพนธ์ วัฒนศรีสาโรช

12,932

แข่ง 17 ครั้ง

90.

อนุบาลพนัสศิกษาลัย

ชณาภา เบ้าสุข

12,926

แข่ง 16 ครั้ง

91.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ด.ญ.อรวรรณ เเผลงเดช

12,848

แข่ง 15 ครั้ง

92.

โรงเรียนวัดผักกาด

ด.ญ. ลัณย์วลี โชติกาญจน์

12,826

แข่ง 20 ครั้ง

93.

วัดตะพงนอก

วิภาพร อ่อนประไพ

12,796

แข่ง 20 ครั้ง

94.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

อิทธิพัฒน์ มากุล

12,688

แข่ง 19 ครั้ง

95.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ด.ญ.พิชชาพร เรียงแก้ว

12,684

แข่ง 15 ครั้ง

96.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

เด็กชายปิยพล กลิ่นปราณีต

12,618

แข่ง 13 ครั้ง

97.

โรงเรียนสมคิดวิทยา

ด.ช.ภูมิภัทร รอดระหง์

12,608

แข่ง 20 ครั้ง

98.

ด.ญ. นงลักษณ์ ซึ่งสมพัฒน์

12,608

แข่ง 20 ครั้ง

99.

อนุบาลพนัสศึกษาลัย

ปฐพี พิกุล

12,578

แข่ง 15 ครั้ง

100.

พงศ์สิริวิทยา

ด.ญ. กัญญาภัค ปรากฎผล

12,568

แข่ง 20 ครั้ง