คะแนนของคุณ
0 คะแนน
อันดับที่
-

ภาคตะวันออก+ตะวันตก

1.

โรงเรียนปิยะจิตวิทยา

วัสสพันธ์ สิริกานดิศโชติ

490

แข่ง 1 ครั้ง

2.

ALTV

สมชาย

392

แข่ง 1 ครั้ง